monta

26 września 2017

Orlen Możejki, Litwa – dostawa i montaż silosa popiołu i instalacji do transportu pneumatycznego.

Orlen Możejki, Litwa – dostawa i montaż silosa popiołu i instalacji do transportu pneumatycznego.
26 września 2017

Swecem, Finlandia – montaż instalacji do transportu cementu

Swecem, Finlandia – montaż instalacji do transportu cementu
26 września 2017

Dyckerhoff Lengerich, Niemcy – prace modernizacyjne w cementowni Dyckerhoff

Dyckerhoff Lengerich, Niemcy – prace modernizacyjne w cementowni Dyckerhoff
19 września 2017

GE Narva, Estonia – Modernizacja zespołu odpylającego zbiorniki magazynowe

GE Narva, Estonia – wymiana elektrofiltru