Aktualności

  

Dyplom dla MONTY.

Firma ALSTOM przyznała nam zaszczytny tytuł "Company of the Month" na projekcie NARVA ESTONIA.

 

Zintegrowany System Zarządzania w firmie MONTA Sp. z o.o. obejmuje normy:

- ISO 9001

- EN ISO 3834-2

- EN 1090-1

- SCC**2008/5.1

 

Obecnie realizujemy następujące projekty:

 

  • Instalacja transportu i magazynowania popiołów lotnych i dennych w elektrowni Alstom Thermal Power Steam Narva (Estonia).
  • Rozładunek cementu z cystern kolejowych, magazynowanie w silosach betonowych oraz załadunek na samochody na terminalu przeładunkowym Bruneseau - Semapa w Paryżu (Francja).
  • Dostawa i montaż rozładunku popiołu z węgla brunatnego w cementowni Holcim Siggenthal (Szwajcaria).
  • Montaż oprzyrządowania silosów magazynowych mączki wapiennej i popiołów lotnych w elektrownii RWE AG Westfalen w Hamm (Niemcy).

 

 

NARVA

NARVA

NARVA

NARVA

NARVA

NARVA

RWE Eemshaven

RWE Eemshaven

RWE Lunen

RWE Lunen

RWE Lunen

RWE Lunen

ElektroRWE Lunen

ElektroRWE Lunen

RWE Eemshaven

RWE Eemshaven

RWE Eemshaven

RWE Eemshaven