Certyfikaty

;
1_certificate_iso_9001_2015
ISO 9001: 2015
Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać wewnątrzorganizacyjny system zarządzania jakością.
2_management_system_certyficate
Montaż obiektów i maszyn dla przemysłu betonowo-wapiennego i energetycznego.
Konserwacja oraz serwis urządzeń silosowych i innych stalowych konstrukcji przemysłowych na terenie Europy.
3_welding_certificate
EN 1090-2:2018
Europejska norma określająca wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych konstrukcyjnych.
4_ocena_procesu_spawalniczego-PL
EN ISO 3834-2:2021
Międzynarodowa norma dotycząca oceny procesów spawalniczych zgodnie z normą EN ISO 3834-2.
5_ad_2000-merkblatt_hpo-PL
AD 2000-Merkblatt HPO
Wytyczne uzupełniające europejską dyrektywę ciśnieniową 97/23/WE jakie musi spełniać wytwórca urządzeń ciśnieniowych lub materiałów użytych w takich aplikacjach na rynek niemiecki.
6_certificate_conformity_of_the_factory_production_control
EN 1090-1:2009+A1:2011
Europejska norma określająca wymagania dotyczące oceny zgodności właściwości użytkowych elementów konstrukcyjnych ze stali i aluminium oraz zestawów wprowadzanych do obrotu jako wyroby budowlane.