Transport und Lagerung von Matten. lose

;
Nasza oferta obejmuje pełen zakres prac związanych z magazynowaniem i transportem materiałów sypkich takich jak: mączka, cement, szlaka, pył węglowy, popiół, tlenek aluminium i inne. Wykonujemy projekty „pod klucz" zarówno nowych instalacji jak też modernizacje starych.

Oferujemy:

Składowiska do homogenizacji materiału.

Silosy tj.: projektowanie, dostawa i montaż silosów stalowych do 3500 m3 do magazynowania, silosy wagowe, buforowe z pełnym zamaszynowaniem,
      instalacją odpylającą i konstrukcją wsporczą. Zamaszynowanie silosów żelbetowych o pojemnościach do 60 000 t.

Mieszalnie tj. zamaszynowanie specjalistycznych silosów wielokomorowych.

Transport pneumatyczny w zakresie od 5 t/h do 1000 t/h na odległości do 3500 m z różnicą poziomów do 150 m.

Stacje rozładunkowe i załadowcze wagonów, cystern oraz statków.
Language »