Swecem, Finlandia – montaż instalacji do transportu cementu

Dyckerhoff Lengerich, Niemcy – prace modernizacyjne w cementowni Dyckerhoff
26 września 2017
Orlen Możejki, Litwa – dostawa i montaż silosa popiołu i instalacji do transportu pneumatycznego.
26 września 2017

Swecem, Finlandia – montaż instalacji do transportu cementu

Swecem, Finlandia – montaż instalacji do transportu cementu