Grupa Ożarów SA – montaż urządzeń i wyposażenia silosów

Orlen Możejki, Litwa – dostawa i montaż silosa popiołu i instalacji do transportu pneumatycznego.
26 września 2017

Grupa Ożarów SA – montaż urządzeń i wyposażenia silosów