Certifications

;
1_certificate_iso_9001_2015
ISO 9001: 2015
An international standard that specifies the requirements to be met by an internal quality management system.
2_management_system_certyficate
Installation of facilities and machines for the concrete and lime industry and energy.
Maintenance and service of silo devices and other steel industrial structures in Europe.
3_welding_certificate
EN 1090-2:2018
European standard specifying the requirements for the performance of structural steel structures.
4_ocena_procesu_spawalniczego-EN
EN ISO 3834-2:2021
International standard for the evaluation of welding processes in accordance with EN ISO 3834-2.
5_ad_2000-merkblatt_hpo-EN
AD 2000-Merkblatt HPO
wytyczne uzupełniające normę ciśnieniową 97/23/WE na rynek niemiecki
6_certificate_conformity_of_the_factory_production_control
EN 1090-1:2009+A1:2011
Europejska norma określająca wymagania dotyczące oceny zgodności właściwości użytkowych elementów konstrukcyjnych ze stali i aluminium oraz zestawów wprowadzanych do obrotu jako wyroby budowlane.
Language »