Kontakty szczegółowe

Zarząd firmy:

MAREK ZIELIŃSKI Prezes Zarządu

JACEK KOCHMAN Vice Prezes Zarządu

MARCIN NIEWIAROWSKI Vice Prezes Zarządu

 

Wykaz telefonów

Biuro

Telefon

Fax

Sekretariat Zarządu

+ 48 22 593 90 90

+ 48 22 593 90 99

Dział Logistyki i Zaopatrzenia + 48 22 593 90 77
Dział Kadr + 48 22 593 90 75
Główny Spawalnik + 48 22 593 90 82
Marketing i Sprzedaż + 48 22 593 90 90